Vincas Mykolaitis Putinas

autobiografijaVincas Mykolaitis Putinas – lietuvių poetas, prozininkas, dramaturgas, kritikas ir literatūros mokslininkas.

Poetas gimė 1983 m. sausio 6 d. Pilotiškių kaime, Prienų rajone. Nuo 1911spausdina savo kūryba Putino slapyvardžiu. 1915 įšventinamas į kunigus ir studijuoja Petrapilio dvasinėje akademijoje. 1917 m. išleido lyrikos rinkinį „Raudoni žiedai“. 1922 m. baigė Šveicarijos Friburgo universitetą filosofijos daktaro laipsniu, o po to vienerius metus tobulinosi Miuncheno universitete. Nuo 1923 m. dėstė naująją lietuvių literatūrą, visuotinės literatūros įvadą ir estetiką Lietuvos universitete (dabar Vytauto Didžiojo universitetas), o nuo 1940 m. Vilniaus universitetuose. 1924-1932 m. redagavo žurnalą „Židinys“. 1941 m. išrinktas Lietuvos TSR Mokslų akademijos akademiku. 1963 m. V.Mykolaičiui-Putinui suteiktas Lietuvos TSR liaudies rašytojo vardas.

Mirė Kačerginėje 1967 m. birželio 7 dieną.

Altorių šešėly

„Altorių šešėlis“ intelektualinis, psichologinis romanas, kuriame vaizduojama Liudo Vasario iškunigėjimo istorija, sprendžiama poeto ir kunigo pašaukimų nesuderinamumo problema. Lietuvių literatūrai šio romano reikšmė labai didelė, jis parodė lietuvių prozos brandumą, paskatino psichologinio romano plėtrą. Kūrinys yra didelės, meninės vertės. Romane pavaizduotas laikas pirmi 20a. dešimtmečiai (1905 – 1926). Romaną sudaro trys dalys: 1. Bandymų dienos, 2. Eina gyvenimas, 3. Išsivadavimas. Romane svarbiausia neišoriniai įvykiai, o vidinė personažo kaita, jo vidiniai konfliktai.Liudas Vasaris linkęs į autoanalizę, į užsisklendimą. Tai žmogus tampantis ir tapęs kunigu, tačiau suvokiantis, kad šiam luomui netinka. Eidamas savęs pažinimo keliu jis vis labiau įsitikina, kad tik atsidavęs poetiniam talentui taps pačiu savimi, atras save. Nors romane yra sprendžiama specifinė poeto ir kunigo nesuderinamumo problema, tačiau jo prasmė gali būti platesnė. Ją galima suvokti kaip žmogaus pastangas pažinti save, savo polinkius, galimybes, savo aukščiausias vertybes ir pasiryžimą jų laikytis, jas ginti, einant konfliktų ir skaudžių apsisprendimų keliais. Liudo Vasario kūrybinis kelias artimas paties Putino poezijos raidai. Liudas Vasaris, kaip ir Putino lyrinis subjektas linkęs į vidinį prieštaringumą, jautriai išgyvenanti asmenybė.Tad romanas yra patikima atrama Putino lyrikai suprasti. Ypating romano pasakotojo pozicija, jis yra visažinis, neretai užbėga įvykiams už akių. Pasakotojas stengiasi būti objektyvus, tačiau juntama jo užuojauta, noras pateisinti herojų.

Bibiliografija
„Raudoni žiedai“ (1917 m.)
„Putino raštai“ (1921 m.)
„Tarp dviejų aušrų“ (1927 m.)
„Keliai ir kryželiai“ (1936 m.)
„Sveikinu žemę“ (1950 m.)
„Poezija“ (1956 m.)
„Būties valanda“ (1963 m.)
„Langas“ (1966 m.)
Išvertė A.Mickevičiaus „Krymo sonetus“ (1948 m.), „Konrao Valenrodą“ (1948 m.)
Verė „Poną Tadą“.